spacer

Police Station Bhau Akbarpur

Bhau Akbarpur  Police Station
Name of Police Station
/ Police Post
Name of SHO
/ IC P.Ps
Contact No. &  E-Mail IdJurisdictions
PS. Bhau Akbarpur Insp. Mahesh Kumar SHO Mob.7082999223
shobahu-akbarpur.pol@hry.gov.in
Bahu akbarpur, Gaddi Kheri, Bahu Jamalpur, Singhpura Khurd, Singhpura Kalan, Bhali Anandpur, Madina, Mokhra, Muradpur Tekna, Nidana, Dhob.
spacer

Go to Navigation