spacer

Police Station Kalanuar

Kalanuar Police Station
Name of Police Station
/ Police Post
Name of SHO
/ IC P.Ps
Contact No. &  E-Mail IdJurisdictions
PS. Kalanuar Insp.Desh Raj Mob. 7082999126
shokalanaur-hry@nic.in
Village – Anwal, Baniyani, Basana, Patwapur, Pilana, Jindran, Sampal, Sangahera, Kalanaur, Garhi, Gudan, Lahli, Nigana, Kerdi, Ketsara.
P.P. City Kalanaur ASI Subhash Singh Mob. 7082999151 City Kalanaur Area
P.P Kahanaur PSI Vikash MOB- 7082999152 Kahanaur, Massudpur, Sundana, Kakrana, Bawaria Ki Dhani, Gharanwathi, Marodhi Jatan, Marodhi Rangran, Balamb, Jaitpur
spacer

Go to Navigation