spacer

Police Station Sadar

Sadar Police Station
Name of Police Station
/ Police Post
Name of SHO
/ IC P.Ps
Contact No. &  E-Mail IdJurisdictions
PS. SADAR Insp.Murari Lal Mob.- 7082999123
shortksdr-hry@nic.in
Village- Brahmanwas, Basantpur, Chamaria, Dhamar, Kaloi, khidwali, Bhaiyapur, Ladaut, Makrauli Kalan, Makrauli Khurd, , Sarai Ahmed Nasirpur(choti chamaria),
P.P. TITOLI SI Suresh Kumar Mob. 7082999147 Sunderpur, Titoli, Guskani, Jindran, Shishroli, Samar Gopalpur, Samar, Gopalpur khurd.
P.P GHILOR ASI Mukesh MOB- 7082999146
Jasia, Sanghi, Ghilor Kalan, Ghilor Khurd, Katwara, Kanhi, Rithal fogat, Rithal narwal
spacer

Go to Navigation